Polityka prywatności

§1

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez księgarnię internetową Daję Słowo prowadzoną pod adresem https://rozwod.eu (zwaną dalej Witryną) przez Grupę Daję Słowo – Wojciech Malicki z siedzibą pod adresem: ul. Orła 6, 39‒400 Tarnobrzeg, zwaną dalej Księgarnią internetową.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Malicki z siedzibą pod adresem: ul. Orła 6, 39‒400 Tarnobrzeg.
3. Księgarnia internetowa dokłada wszelkich starań i podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Księgarni.

§2

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY?
1. Księgarnia internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych podczas samego korzystania z Witryny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Księgarnię internetową i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Księgarni internetowej. Wykorzystywane przez Księgarnię pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji, takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

I. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
II. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING imoje w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez ING imoje, a także celu weryfikacji przez ING imoje należytego wykonania takich umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

§3

W RAMACH WITRYNY STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:
1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą wirusów czy innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania do jego urządzeń. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego z nich. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
4. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, z której Państwo korzystacie lub skontaktować się z jej producentem.

§4

KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYKORZYSTUJE PONIŻEJ WYMIENIONE PLIKI COOKIE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

I. do konfiguracji serwisu:
– optymalizacji oraz dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści; – rozmiaru fontu, wyglądu strony internetowej itp.
II. uwierzytelniania i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
II. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
IV. zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
V. analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają jego ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
VI. świadczenia usług reklamowych: dostosowania reklam usług i produktów firm trzecich prezentowanych za pośrednictwem Serwisu,
VII. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Księgarnia internetowa informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
3. Obok plików cookies Księgarnia może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
4. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. web beacons (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji, takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, gdzie web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas jej załadowania, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane do analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny, nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

§5

JAKIE DANE ZBIERA KSIĘGARNIA INTERNETOWA PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Księgarnia internetowa będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
– nazwisko i imię;
– adres zameldowania na pobyt stały;
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu.
2. Księgarnia internetowa może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Księgarnia internetowa przechowuje dane osobowe przez czas nieokreślony.
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

§6

MARKETING KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
1. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Księgarni. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

§7

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
1. W celu realizacji umowy, Księgarnia internetowa może udostępniać zebrane od Państwa dane takim swoim partnerom, za pomocą których realizuje własne zobowiązania. Są to np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w poniższej Polityce Prywatności następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
2. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w poniższej Polityce Prywatności, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski
b) ING imoje
c) InPost S.A.
4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING imoje przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING imoje w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez ING imoje w ramach umowy zlecenia i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a ING imoje.

§8

FORMUŁA ZAKUPOWA Twisto
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel Sklepu internetowego przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§9

ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI
1. Księgarnia internetowa dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Księgarnia internetowa zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Księgarnia internetowa nie może wykorzystywać danych osobowych Klientów w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
2. Podjęte przez nas kroki mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zadbają Państwo o ich bezpieczeństwo. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Księgarnia internetowa nie będzie zwracała się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem wpisania ich w trakcie logowania do Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

§10

W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW?
1. W ramach Witryny macie Państwo możliwość podglądu i edycji własnych danych w każdym czasie, po zalogowaniu się na swoje konto w Księgarni internetowej z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.
2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej. W przypadku nieprawidłowości w zakresie przechowywania Państwa danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11

INNE STRONY INTERNETOWE
1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od niej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Księgarnię. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

§12

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA
1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres: biuro@rozwod.eu

§13

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą wygodę użytkowania. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie przez nas wszystkich plików cookie zgodnie z warunkami naszej polityki plików cookie.